Questions Time: Sessi November 2010: Kos konsultan dibayar oleh Khazanah Bhd

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

( WANGSA MAJU )

PERTANYAAN : BERTULIS

TARIKH : 11.10.2010 – 15.12.2010 (This question should have been answered in November 2010. After I have raised it in Parliament last week and it was only given yesterday. This is what the government called “Pencapaian DiUtamakan”!)

Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah kos konsultansi yang dibayar oleh Khazanah Nasional Berhad untuk semua projek sejak tahun 2003 memberikan butiran dengan nama firma perunding terhadap projek, jumlah dan tarikh. Continue reading “Questions Time: Sessi November 2010: Kos konsultan dibayar oleh Khazanah Bhd”

Questions Time: 29 Mac 2011 Garis panduan untuk Lembaga Penasihat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LISAN

DARIPADA       : TUAN WEE CHOO KEONG

[ WANGSA MAJU ]

TARIKH             :  29 Mac 2011

SOALAN :

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah peraturan khusus atau garis panduan yang disediakan oleh Kementerian kepada Lembaga Penasihat apabila berurusan tentang rayuan yang dibuat oleh orang-orang tahanan di kem-kem tahanan di Simpang Renggam atau di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (Internal Security Act). Continue reading “Questions Time: 29 Mac 2011 Garis panduan untuk Lembaga Penasihat”

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

(WANGSA MAJU)

TARIKH :  29 MAC 2011

SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN

menyatakan :

Apakah peraturan tender semasa untuk pemberian projek atau kontrak-kontrak yang diamalkan oleh Kementerian supaya amalan kronism dapat dielakan dan apakah peraturan tender yang digunakan oleh Kementerian untuk projek-projek atau kontrak-kontrak kepada Naga DDB Sdn Bhd, Smascom & Design Sdn Bhd, Sen Media Sdn Bhd, M & C Saatchi Sdn Bhd dan Impact Creation (M) Sdn Bhd. Continue reading “Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism”

YB Datuk Nazri Aziz: Siasatan kes En Hasbie Satar, SetPol Bekas Menteri Kewangan II, masih berterusan di bawah Akta SPRM

Sehagian daripada teks ucapan pada 15 hb Mac 2011, in HERE, mengenai kes En Hasbie Satar, bekas Setiausaha Politik kepada bekas Menteri Kewangan II, YB Tan Sri Nor Yaakob, yang di tuduh di bawah AMLA:

Continue reading “YB Datuk Nazri Aziz: Siasatan kes En Hasbie Satar, SetPol Bekas Menteri Kewangan II, masih berterusan di bawah Akta SPRM”

Questions Time: 16 Mac 2011 To increase citizen – police ratio to 400 and actions taken to reduce crime in Wangsa Maju

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ]

TARIKH : 16 MAC 2011 (Minta maaf kerana terlupa post soalan/jawapan ini pada 16-03-2011.)

SOALAN :

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian untuk meningkatkan kadar nisbah anggota polis/rakyat kepada seorang pegawai polis dengan 400 rakyat dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pasukan polis dalam mengurangkan kadar jenayah khususnya di kawasan Wangsa Maju. Continue reading “Questions Time: 16 Mac 2011 To increase citizen – police ratio to 400 and actions taken to reduce crime in Wangsa Maju”