November 2012

27-11-2012 Questions Time: Tindakan ke atas pemilik kedai letak kerusi meja di kaki lima

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah tindakan telah diambil bagi memastikan pemilik-pemilik kedai yang meletakkan kerusi dan meja di tepi-tepi jalan dan di kaki lima/siar kaki bagi mengelakkan berlakunya kesesakan dan halangan lalu lintas terutamanya di Seksyen 2, Wangsa Maju dan di Plaza Prima di Wangsa …

27-11-2012 Questions Time: Tindakan ke atas pemilik kedai letak kerusi meja di kaki lima Read More »

21-11-2012 Questions Time: EXCO MAS berseteju menaja pasukan QPR

Updates @ 7 pm on 22-11-2012:  (Dari Hansard yang belum disemak) Dato’ Seri Kong Cho Ha: [Ketawa] Untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Wangsa Maju berkenaan dengan mengapa seorang penjawat DCA menerbangkan A380 yang dimiliki oleh MAS terus ke Kuala Lumpur. Untuk menjawab Yang Berhormat, ini sebenarnya dibenarkan kerana Kapten Sumali ini, beliau …

21-11-2012 Questions Time: EXCO MAS berseteju menaja pasukan QPR Read More »

Happy Deepavali to all Hindus

Deepavali is a festival of lights symbolising joy and peace on earth. Yours truly hopes that this festival of lights will bring all Malaysians of all races together and bind us in the spirit of harmony and uniting us under 1Malaysia.

Scroll to Top