Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

(WANGSA MAJU)

TARIKH :  29 MAC 2011

SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN

menyatakan :

Apakah peraturan tender semasa untuk pemberian projek atau kontrak-kontrak yang diamalkan oleh Kementerian supaya amalan kronism dapat dielakan dan apakah peraturan tender yang digunakan oleh Kementerian untuk projek-projek atau kontrak-kontrak kepada Naga DDB Sdn Bhd, Smascom & Design Sdn Bhd, Sen Media Sdn Bhd, M & C Saatchi Sdn Bhd dan Impact Creation (M) Sdn Bhd. Continue reading “Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism”

Questions Time: 14 March 2011 Matta Travel Fair

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

[WANGSA MAJU]

TARIKH : 14 MAC 2011

SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN

menyatakan :

Bahawa memandangkan banyak agensi-agensi pelancongan yang ditutup (collapsed), sama ada Kementerian bercadang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memaksa MATTA menyediakan tabung pampasan untuk dibayar semula kepada orang ramai yang telah membuat bayaran pendahuluan untuk tiket-tiket penerbangan dan pakej pelancongan di MATTA Travel Fair? Jika tidak, sila nyatakan sebab-sebabnya. Continue reading “Questions Time: 14 March 2011 Matta Travel Fair”

Thank you MATTA for responding

Thank you MATTA for replying to my posting on the MATTA Travel Fair, in HERE.  Whilst I appreciate that all exhibitors are licenced by the Ministry of Tourism and also registered with SSM. Unfortunately, we still hear about travel agents absconded with big sum of monies collected from their customers for tour charges and/or flight tickets. Continue reading “Thank you MATTA for responding”

MATTA: Profits from travel fair come with responsibilities

On 04-03-2011 MATTA president, Yg Bhg Datuk Khalid Harun told the Star that “consumers can purchase tickets at the MATTA fair without any worry of falling prey to any fly-by-night scams“, in HERE.  I believed that he was responding to my posting of 28-02-2011, in HERE. He also said that all participants at the MATTA fair are vetted. During last September MATTA fair there was an unlicenced agent participated.  If what Datuk Khalid said was true,  why MATTA did not detect the unlicenced travel agent during the travel fair last year.  This fact was a clear proof that MATTA did not scrutinise the legal or financial status of the participants in the travel fair. Continue reading “MATTA: Profits from travel fair come with responsibilities”

YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu

Perbahasan Bajet 2011 peringkat Jawatankuasa Kementerian Pelancongan pada 01 Disember 2010

Tan Sri Pengurusi

Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam  perbahasan mengenai  Maksud Bekalan B 31 – Kementerian Pelancongan.

Saya merujuk kepada Kod 10000 Emolumen, 20000 Perkhidmatan & Bekalan dan

Butiran:

040800  Promosi

008000 Kajian-kajian Pelancongan

028000 Homestay Program

Continue reading “YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu”