April 2011

Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly

PERTANYAAN : JAWAB LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH : 6 APRIL 2011 SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan memandangkan bahawa Astro adalah anak syarikat kepada sebuah syarikat asing dan telah mengaut untung bersih sebanyak RM689 juta bagi

Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly Read More »

Questions Time: 05 April 2011 BNM: kerosakan wang kertas – kurang jelas dan luntur

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Kewangan menyatakan kerugian terperinci yang mana Bank Negara Malaysia (BNM) terpaksa menanggung kerugian besar akibat kesalahan dalam pencetakan wang kertas Malaysia, yang menimbulkan masalah kekurangan wang kertas baru untuk Perayaan Tahun Baru Cina, serta memberi nama agensi atau syarikat yang dilantik untuk menguruskan kerja pencetakan wang oleh

Questions Time: 05 April 2011 BNM: kerosakan wang kertas – kurang jelas dan luntur Read More »

Scroll to Top