New DBKL policy: Stall with permanent structures?

The pedestrian walk way/kaki lima blocked by permanent stalls in front of Danau Kota Flats in Prima Setapak.

Upon receipt of a complaint from the residents around Prima Setapak/Danau Kota Flats regarding newly erected stalls with permanent structures, I visited the areas and was shocked to witness those stalls with permanent structure which I believe to be the illegal as they were built on government land.  Continue reading “New DBKL policy: Stall with permanent structures?”

Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly

PERTANYAAN : JAWAB LISAN

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

[ WANGSA MAJU ]

TARIKH : 6 APRIL 2011

SOALAN :

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan memandangkan bahawa Astro adalah anak syarikat kepada sebuah syarikat asing dan telah mengaut untung bersih sebanyak RM689 juta bagi tahun 2010 daripada 2.911 juta langganan (yang merangkumi langganan 1.7 juta dari kaum Melayu, 670,000 dari kaum Cina, 319,000 dari kaum India dan 222,000 dari kaum lain-lain).

a) adakah Kementerian bercadang untuk mengawal dan mengurangkan yuran bulanan yang terlalu tinggi dari Astro dan

b) adakah Kementerian bercadang untuk meluluskan peraturan baru untuk menyekat monopoli ke atas program-program popular seperti National Geographic, ESPN, Discovery, BBC, CNN dan lain-lain oleh ASTRO supaya program-program tersebut boleh dibuka untuk saluran TV prabayar lain serta menggalakkan persaingan. Continue reading “Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly”

Questions Time: 05 April 2011 BNM: kerosakan wang kertas – kurang jelas dan luntur

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Kewangan menyatakan kerugian terperinci yang mana Bank Negara Malaysia (BNM) terpaksa menanggung kerugian besar akibat kesalahan dalam pencetakan wang kertas Malaysia, yang menimbulkan masalah kekurangan wang kertas baru untuk Perayaan Tahun Baru Cina, serta memberi nama agensi atau syarikat yang dilantik untuk menguruskan kerja pencetakan wang oleh Thomas de la Rue di UK dan mengapakah BNM tidak menuntut pampasan dari syarikat yang dilantik. Continue reading “Questions Time: 05 April 2011 BNM: kerosakan wang kertas – kurang jelas dan luntur”

05 April 2011 Sumbangan kepada warga emas oleh Poling Keong di Wangasa Maju

Warga emas

Hari ini saya telah dijemput oleh pihak Tokong  Poling Kong di Danau Kota Wangsa Maju untuk bersama-sama dalam majlis sumbangan kepada warga emas dan masyarakat kurang upaya (OKU). Continue reading “05 April 2011 Sumbangan kepada warga emas oleh Poling Keong di Wangasa Maju”