Monthly Archives: February 2009

Your MP’s Question of the Week #47

The various ways in which the rakyat can be burdened with more and higher rates, duties, surcharges, taxes and what-have-you are unlimited to the whims and fancies of the authority — and as long as they will allow them to happen. Continue reading

Advertisements

Parliament Questions Time, 26 February 2009

Price control to curtail excessive profiteering …

Soalan:
(
PR-1221-L17775)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan tindakan-tindakan yang telah diambil untuk mencegah dan menghukum peniaga yang mengaut keuntungan berlebihan dengan tidak menurunkan harga makanan khususnya bahan makanan asas memandangkan harga minyak telah diturunkan sebanyak 5 kali sejak kenaikan 70 sen seliter dahulu. Continue reading

Parliament Questions Time, 25 February 2009

The Legal and Prosecuting Department of the ACA has declared one of the investigations into the VK Lingam video case “NFA” (No Further Action) …

Soalan:
(PR-1221-L17782)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan yang telah atau akan diambil oleh Jabatan Peguam Negara berdasarkan cadangan Suruhanjaya Diraja yang menyiasat kes Video V K Lingam, memandangkan bahawa siasatan telah dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Continue reading

Parliament Questions Time, 24 February 2009

Control of Auditing Firms in Public Listed Companies …

Soalan:
(PR-1221-L17798)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan diambil untuk mencegah firma-firma audit di Malaysia daripada membantu syarikatsyarikat tersenarai dalam Bursa Saham Malaysia memalsukan laporan kewangan mereka demi merahsiakan keadaan kewangan mereka daripada para pelabur am, memandangkan kejadian melibatkan pemalsuan laporan kewangan oleh Megan Media Berhad serta syarikatsyarikat ternama seperti Enron, Worldcom, Bernard Madoff dan Satyam Computer Services dan firma audit terkenal seperti Arthur Anderson. Continue reading

Parliament Questions Time, 23 February 2009

Khazanah’s losses amounting to RM18 billion …

Soalan:
(PR-1221-L17792)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab-sebab Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) mencatatkan kerugian kewangan besar RM18 bilion seperti yang dilaporkan dalam surat khabar pada 20 Januari 2009 dan memberi senarai penuh semua syarikat di mana Khazanah adalah pemegang saham serta jumlah saham yang dipegang oleh Khazanah dalam setiap syarikat tersebut serta jaminan kepada syarikat-syarikat tersebut dan catatan untung atau rugi mereka pada tahun-tahun kewangan 2006 hingga 2009. Continue reading

Launch of Danau Kota Flat Residents Association

Perlancaran Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Danau Kota

Sunday, 22 February: This morning I was invited to the launch of the Danau Kota Flat Residents Association. DBKL, the Police, Rela, Hokkien Association of Setapak and Jabatan Bomba were represented.

Ahad, 22 Februari: Pagi ini, saya telah dijumput ke upacara perlancaran Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Danau Kota. Pihak DBKL, Polis, Rela, Persatuan Hokkien Setapak dan Jabatan Bomba turut hadir.

img_0710-sl

Third from left: Encik Ahmad Bin Omar, President of the Danau Kota Flat Residents Association
Ketiga daripada sebelah kiri: Encik Ahmad Bin Omar, Presiden Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Danau Kota

Continue reading

Your MP's Question of the Week #46

The Abdullah Badawi government, for some reasons, has been most caring and generous with Air Asia.

The patronage and molly-coddling it receives seems to make the budget airline appears to be the “most favoured son or company.”  What it asks for, it gets. It can do no wrong. The budget airline can even avoid forwarding airport tax it has collected on behalf of the authority and get away with it. For lesser folks and companies, when taxes are owed, the offence is liable for a hefty fine and maybe even a jail term. Continue reading