Kertas siasatan Hasbie Satar telah diserahkan kepada AG

PERTANYAAN         :         LISAN DARIPADA             :         TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) TARIKH                  :         23 NOVEMBER 2010 SOALAN: Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta PERDANA MENTERI menyatakan keputusan daripada siasatan yang dijalankan oleh SPRM mengenai skandal Perlombongan Pasir Selangor yang melibatkan Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. dan apa tindakan […]

Kertas siasatan Hasbie Satar telah diserahkan kepada AG Read More »