Questions Time: 10-03-2011 Sime Darby’s Forensic Report

Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab-sebab mengapa laporan forensik ke atas kerugian Sime Darby Bhd yang berjumlah melebihi RM2 billion yang telah disiapkan tetapi tidak dibentangkan di Parlimen seperti mana yang dijanjikan oleh Kerajaan di Parlimen bahawa Kerajaan akan membentangkan laporan tersebut apabila ia telah siap. JAWAPAN:

Questions Time: 10-03-2011 Sime Darby’s Forensic Report Read More »