17-10-2012: Penggulangan YB Menteri Dato’ Raja Nong Chik semasa debat Bajet 2013

Pada 17-10-2012  jam 9:50 malam Dato’ Raja Nong Chik bin Raja Zainal Abidin: Yang Berhormat daripada Seputeh, saya rasa soal pembersihan itu akan juga melibatkan sebab airnya datang daripada Selangor.

17-10-2012: Penggulangan YB Menteri Dato’ Raja Nong Chik semasa debat Bajet 2013 Read More »