Model Baru Ekonomi

14 October 2010 Questions Time: Just received the answer today! BN’s delivery system

SOALAN PADA 14 Oktober 20101 (Khamis): Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah keluasan tanah, aset Kerajaan, jumlah projek-projek di Wilayah Persekutuan serta nilainya (seperti tanah di Institut Kesihatan di Bangsar) yang telah di monetized sejak tahun 2003 hingga 30 September 2010 dan apakah dasar kualiti hidup dalam Model Baru Ekonomi […]

14 October 2010 Questions Time: Just received the answer today! BN’s delivery system Read More »

Parliament Questions Time, 15 June 2010

Definasi 1Malaysia dan Model Baru Ekonomi oleh YAB Datuk Seri Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri untuk menjelaskan definisi polisi 1Malaysia sedangkan masyarakat terus ditafsirkan sebagai Bumiputra dan Bukan Bumiputra serta bagaimana Model Baru Ekonomi

Parliament Questions Time, 15 June 2010 Read More »

Scroll to Top