Matta Travel Fair

Questions Time: 14 March 2011 Matta Travel Fair

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] TARIKH : 14 MAC 2011 SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN menyatakan : Bahawa memandangkan banyak agensi-agensi pelancongan yang ditutup (collapsed), sama ada Kementerian bercadang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memaksa MATTA menyediakan tabung pampasan untuk dibayar semula kepada orang ramai yang telah membuat bayaran pendahuluan untuk tiket-tiket penerbangan […]

Questions Time: 14 March 2011 Matta Travel Fair Read More »

Scroll to Top