“Masyarakat madani telah diliwat!”

Hansard : 16 Disember 2010 [Khamis] Dewan Rakyat Tuan Yang di-Pertua : Yang Berhormat Wangsa Maju. Boleh dalam limit minit? Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Mungking tiga, empat minit, kalau tidak dikacau. Sekarang ini orang memang tak kacau. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya Nampak Tuan Yang di-Pertua amat sabar dalam keadaan tadi. Di […]

“Masyarakat madani telah diliwat!” Read More »