Kenmark Industrial Co (M) Bhd

Teks ucapan semasa membahas Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007), 15hb Julai 2010

Anti-trafficking of Persons! Anti-trafficking of National Assets! Tuan Yang Di-Pertua, Saya bangun untuk membahas “Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007),” dengan mengalu-alukan cadangan pindaan. Tetapi Kerajaan perlu merujuk kepada Laporan “UN High Commissioner for High Commissioner for Human Rights to Economic & Social Council” bertarikh 20 Mei 2002. […]

Teks ucapan semasa membahas Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007), 15hb Julai 2010 Read More »

Tindakan Suruhanjaya Sekuriti mengugut wartawan amat tidak beretika dan tidak boleh di terima umum

Tuan Yang Di-Pertua, Kita semua maklum bahawa siri siasatan Suruhanjaya Sekuriti (SC) yang agak ganas dan keras keatas EMPAT orang ‘business reporter’ (dengan izin) berhubung laporan akhbar berkenaan penjualan saham Kenmark Industrial Co (M) Bhd.

Tindakan Suruhanjaya Sekuriti mengugut wartawan amat tidak beretika dan tidak boleh di terima umum Read More »

Scroll to Top