Question Times: Costs of the 2 submarines

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pertahanan menyatakan apakah jenis ancaman yang dihadapi oleh Malaysia yang memerlukan penggunaan kapal selam dan apakah tugas dan KPI untuk KD Tunku Abdul Rahman serta apakah kosnya dan kos penyelenggarannya setiap tahun.

Question Times: Costs of the 2 submarines Read More »