Questions Time: 16 Mac 2011 To increase citizen – police ratio to 400 and actions taken to reduce crime in Wangsa Maju

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH : 16 MAC 2011 (Minta maaf kerana terlupa post soalan/jawapan ini pada 16-03-2011.) SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah […]

Questions Time: 16 Mac 2011 To increase citizen – police ratio to 400 and actions taken to reduce crime in Wangsa Maju Read More »