Asas Serba Sdn Bhd

Parliament Questions Time: Written answer on Asas Serba taking over toll operations from PLUS

Rabu, 7 Julai 2010 Soalan: No. 20 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan sama ada Kementerian telah meluluskan satu kontrak penswastaan kepada Asas Serba Sdn Bhd atau syarikat untuk mengambil alih operasi tol jalan daripada PLUS memohon Kementerian memberi syarat-syarat penting di dalam kontrak tersebut dan sama ada kontrak […]

Parliament Questions Time: Written answer on Asas Serba taking over toll operations from PLUS Read More »

Parliament Questions Time, 7 July 2010

Kerajaan tidak meluluskan/menganugerahkan sebarang kontrak penswastaan kepada mana-mana syarikat swasta termasuk Asas Serba Sdn Bhd untuk mengambil alih operasi jalan tol daripada PLUS Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan No. 20 Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta  Perdana Menteri menyatakan sama ada Kementerian telah meluluskan satu kontrak penswastaan kepada Asas Serba Sdn

Parliament Questions Time, 7 July 2010 Read More »

Scroll to Top