AMLATFA

Parliament Questions Time: Written Answer for No. 440

Sunshine Empire Sdn Bhd disabitkan dua kesalahan di bawah seksyen 25(1) ABIK, kerana manganjurkan skim pelaburan haram yang melibatkan aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 440 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan selain daripada tindakan pembekuan aset Sunshine Empire Sdn Bhd, Empire Property Venture International Sdn […]

Parliament Questions Time: Written Answer for No. 440 Read More »

Parliament Question Time: Written Answer for No. 437

RM37.69 juta harta dilucuthakkan merangkumi RM1.59 juta harta daripada 10 kes yang berjaya disabitkan kesalahan dan RM36.1 juta harta daripada 23 kes lain yang dilucuthakkan tanpa pendakwaan…. Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 437 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta  Menteri  Kewangan menyatakan:- (a) Sehingga 30 Mei 2010, berapakah jumlah keseluruhan asset yang dibekalkan

Parliament Question Time: Written Answer for No. 437 Read More »

Scroll to Top