AMLA

Question TIme 16-11-2011: Anti-Money Laundering Act

TARIKH : 16 NOVEMBER 2011 Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) pada 31 September 2011, berapakah jumlah wang yang telah dibekukan di bawah setiap kategori kesalahan di bawah Anti-Money Laundering Act (AMLA) dan juga pecahan angka bagi setiap kumpulan etnik iaitu etnik India, Melayu, Cina dan lain-lain dan

Question TIme 16-11-2011: Anti-Money Laundering Act Read More »

Scroll to Top