Tindakan Suruhanjaya Sekuriti mengugut wartawan amat tidak beretika dan tidak boleh di terima umum

Tuan Yang Di-Pertua, Kita semua maklum bahawa siri siasatan Suruhanjaya Sekuriti (SC) yang agak ganas dan keras keatas EMPAT orang ‘business reporter’ (dengan izin) berhubung laporan akhbar berkenaan penjualan saham Kenmark Industrial Co (M) Bhd.

Tindakan Suruhanjaya Sekuriti mengugut wartawan amat tidak beretika dan tidak boleh di terima umum Read More »