The Minister of Information and Datuk Anuar Zaini must explain: Why Bernama TV was allowed to owe BERNAMA RM16 millions?

Bernama Synergy Drive Sdn Bhd, which was running BERNAMA TV, owes BERNAMA RM16 millions. The key man behind Bernama Synergy Drive Sdn Bhd is Datuk Suhaimi, the Gunung Jerai UMNO Division Chief.  The Minister of Information and BERNAMA chief, Datuk Anuar Zaini, must explain: Continue reading “The Minister of Information and Datuk Anuar Zaini must explain: Why Bernama TV was allowed to owe BERNAMA RM16 millions?”

Kebakaran di Kg Setia Jaya – Mujur tiada kehilangan nyawa!

Saya berjumpa dengan keluarga mangsa di tempat kebakaran.
Saya bersama dengan Tuan Hj Jamil (kedua dari kiri), Pegawai Baitumal dan mangsa Tuan Hj Yusop.

Updates: 25-11-2009 @ 5:20 petang

[Pembantu saya, En Yakob, telah beberapa hari cuba menhubungi dengan Timbalan Pengarah Pejabat Perumahan DBKL, Tuan Hj Sukiman, mengenai dengan rumah ppr untuk mangsa kebakaran,  tetapi gagal. Pada petang ini, pembantu saya telah dimaklumkan oleh salah seorang pegawai beliau, En Shahrin, bahawa Pejabat  Perumahan akan menhantarkan minit mesyuarat mengenai dengan kes kebakara ini kepada Ketua Pengarah DBKL untuk tindakan selanjutnya. Continue reading “Kebakaran di Kg Setia Jaya – Mujur tiada kehilangan nyawa!”

Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.

Datuk Pengurusi

Saya bagun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat Jawantankuasa mengenai Kementerian Kewangan di bawah Maksud Bekalan B 10, 11 dan 12,  Butiran 010100 (Pengurusan Am), 12000 Institut jantung Negara dan 020800 (Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan) dan 02100 (KL International Airport Bhd).

Saya igin merujuk kepada Objektif-Objektif Kementerian Kewangan mengenai dengan Pengurusan Am di bawah (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memebri khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerina Kewangan. Continue reading “Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.”

Parliamentary Questions Time, 18 November, 2009

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Kementerian Sains, Teknologu dan Innovasi menyatakan tindakan-tindakan yang telah dan akan diambil terhadap Venturepharm Asia Sdn Bhd atau lembaga pengarahnya yang mengelirukan kementerian untuk berurus dengan XLW Inc daripada Amerika Syarikat yang tidak wujud, dan telah membayar RM2,264,800 daripada jumlah peruntukan RM5.36 juta gran Tecnofund untuk penyelidikan biofeed. Continue reading “Parliamentary Questions Time, 18 November, 2009”

Parliamentary Questions Time 17 November 2009

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyataka apakah kesan sampingan mengenai menara dan cakera alt telekomunikasi dan tindakan yang akan diambil oleh pihak DBKL terhadap alat tersebut yang banyak dipasang di rumah kedai bertingkat dua di seluruh kawasan Kuala Lumpur memandangkan bahawa garis panduan pihak DBKL memang melarang pemasangan alat dan menara ini di rumah kedai bertingkat dua dan ke bawah? Continue reading “Parliamentary Questions Time 17 November 2009”