Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010

Quality of Justice Compromised Datuk Yang Di Pertua, Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahsan Ruang undang-undang untuk meminda Akta Mahkamah Rendah, 1948. 1.  Memang tidak dapat di nafikan sejak Tun Zaki menjadi Ketua Hakim Negara banyak langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi backlog of cases.

Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010 Read More »