“Ular lidi, ular sawa, sekarang jadi anakonda”

Tony Fernandes of AirAsia:  “I got MAS Under My Armpit!” Lapuran Hansard pada 20-6-2012 4.12 ptg. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membahas Akta Pembekalan Tambahan 2012.

“Ular lidi, ular sawa, sekarang jadi anakonda” Read More »