Questions Time 1 April 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT,MALAYSIA DARIPADA                     :           TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) PERTANYAAN               :           LISAN 01.04.2010 Tuan Wee Choo Keong(Wangsa Maju) minta MENTERI  KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan Diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti tentang laporan oleh sekumpulan minority pemilik saham UNICO HOLDING BHD terhadap Lembaga Pengarah Syarikat (UBH) yang gagal mematuhi […]

Questions Time 1 April 2010 Read More »