Unico Holding Bhd

Questions Time 1 April 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT,MALAYSIA DARIPADA                     :           TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) PERTANYAAN               :           LISAN 01.04.2010 Tuan Wee Choo Keong(Wangsa Maju) minta MENTERI  KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan Diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti tentang laporan oleh sekumpulan minority pemilik saham UNICO HOLDING BHD terhadap Lembaga Pengarah Syarikat (UBH) yang gagal mematuhi […]

Questions Time 1 April 2010 Read More »

Speech for Budget 2010

Teks Ucapan Debat Bajet oleh YB Wee Choo Keong, Ahli Palimen Wangsa Maju, pada 5 hb November 2009. Tuan Yang di-Pertua, Saya berdiri untuk mengambil bahagian dalam debat Bajet 2010. Saya menyokong slogan “RAKYAT DIDAHULUKAN” yang disarankan oleh PM. Akan tetapi, nampaknya ia adalah satu slogan kosong sahaja kerana campurtangan oleh “UMNOputras” dalam pentadbiran Kerajaan

Speech for Budget 2010 Read More »

Scroll to Top