Questions time 9-11-2011: MAS sold 70% of MAS Catering & signed a 25 year exclusive contract

09.11.2011 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- (a)     mengapa pada tahun 2003, MAS yang berada di bawah Tan Sri Md Nor Md Yusof, yang pada masa itu merupakan Pengarah Urusan MAS dan juga arkitek bagi Widespread Asset Un-bundling aka “WAU” telah menjual 70% saham daripada bahagian di dalam […]

Questions time 9-11-2011: MAS sold 70% of MAS Catering & signed a 25 year exclusive contract Read More »