SPM

Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG ( WANGSA MAJU ) TARIKH : 21 MAC 2011 SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pelajaran menyatakan sebab-sebab berkenaan keputusan peperiksaan PMR tahun lepas di mana 33,000 penuntut telah mencapai 8 gred A dan begitu juga dengan keputusan peperiksaan SPM […]

Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM Read More »

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011

Soalan-Soalan Untuk Jawapan Lisan 1. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian untuk meningkatkan kadar nisbah anggota polis/rakyat kepada seorang pegawai polis dengan 400 rakyat dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pasukan polis dalam

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011 Read More »

Scroll to Top