Social Pass

Questions Time: 17-03-2011 Abused of Social Pass by Singaporeans

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA :  TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH :      17 MAC 2011 Rujukan: 384 SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bahawa memandangkan ramai rakyat Singapura yang memasuki Malaysia menggunakan Pas Sosial dan menetap atau bekerja bertahun-tahun lamanya (permanently), […]

Questions Time: 17-03-2011 Abused of Social Pass by Singaporeans Read More »

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011

Soalan-Soalan Untuk Jawapan Lisan 1. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian untuk meningkatkan kadar nisbah anggota polis/rakyat kepada seorang pegawai polis dengan 400 rakyat dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pasukan polis dalam

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011 Read More »

Scroll to Top