Parliament Questions Time, 24 June 2010

SPRM: Sindiket mencuri pasir secara haram setakat ini seramai 42 orang telah pun ditangkap dan 22 pertuduhan telah dibuat di Mahkamah Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan-tindakan yang telah atau akan diambil oleh SPRM ke atas laporan yang dibuat oleh YB Kapar […]

Parliament Questions Time, 24 June 2010 Read More »