14 December 2010: Forensic Reports on Sime Darby’s losses of over RM2 billion will be kept a secret!

DARIPADA                 : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) PERTANYAAN            : LISAN TARIKH                      : 14.12.2010 SOALAN: Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bagaimana objektif NKRA boleh dicapai apabila laporan […]

14 December 2010: Forensic Reports on Sime Darby’s losses of over RM2 billion will be kept a secret! Read More »