Teks Ucapan Semasa Membahas Bajet 2010 Untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Isu Campurtangan Di Dalam Pengurusan DBKL Oleh Mr Political Toll!

TEKS UCAPAN YB WEE CHOO KEONG, AHLI PARLIMEN WANGSA MAJU, PADA 7HB DECEMBER 2009 DALAM PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA BAJET 2010. Datuk Pengerusi, SAYA bangun untuk membahas mengenai Maksud Bekalan 32, Butiran 01000 Pengurusan Kemajuan dan Pembangunan WP dan 060000 DBKL sekaligus. Saya diberitahu oleh sahabat saya Ahli Yang Berhormat dari Titiwangsa, bahawa Datuk Bandar KL […]

Teks Ucapan Semasa Membahas Bajet 2010 Untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Isu Campurtangan Di Dalam Pengurusan DBKL Oleh Mr Political Toll! Read More »