Re-Accommodation Agreement

25-6-2012 Questions Time: “Little Napoleoans in Khazanah are still dreaming about the share swap”

Jawapan Lisan pada 25-6-2012 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan butir-butir Perjanjian Tambahan Collaboration dan dua “MOU” yang ditandatangani oleh MAS dan AirAsia selepas pertukaran saham MAS-AirAsia dimansuhkan (unwound) pada 2-5-2012:-

25-6-2012 Questions Time: “Little Napoleoans in Khazanah are still dreaming about the share swap” Read More »

Questions Time 13-6-2012: MAS uplifted the 35,000 AAX passengers at very low fares

Pertanyaan Lisan 13-6-2012 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah kos MAS untuk “uplift” seramai 35,000 penumpang-penumpang AirAsia X Sdn. Bhd. (AAX) di bawah Perjanjian “Re-Accommodation” yang bertarikh 28-3-2012 dan sehingga Mei 2012, berapakah jumlah bayaran yang telah dibuat oleh AirAsia/AAX Sdn. Bhd.:-

Questions Time 13-6-2012: MAS uplifted the 35,000 AAX passengers at very low fares Read More »

Scroll to Top