Jawapan dari YAB PM baru di terima

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta YAB Perdana Menteri menyatakan berapakah pulangan yang dijangka akan diperolehi dan risiko yang dihadapi daripada jambatan cadangan menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sumatera di mana 80% daripada jumlah kos pembinaan US$125bilion itu mungkin dipinjam pinjaman bank-bank China dan apakah kesannya terhadap kadar pertukaran nilai ringgit akibat hutang luar negara ini.

Jawapan dari YAB PM baru di terima Read More »