Questions Time 3-10-2012: Inisiatif Kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah

Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada Kementerian mempunyai rancangan dalam masa terdekat untuk mengurangkan kadar jenayah selain daripada jenis-jenis jenayah yang dinyatakan dalam NKRA GTP 1 (Government Transformation Plan 1)?

Questions Time 3-10-2012: Inisiatif Kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah Read More »