PEMANDU

Wheeling & Dealing in MCMC? Part 5 – MCMC officers’ clarifications have raised more questions

  On 9 September 2014, yours truly had a meeting with Yg Bhg Datuk Ali Hanafiah, the learned Deputy Chairman of MCMC, Puan Nur Sulyana Lim Abdullah, the learned Head of the International Affairs, Legal and Secretariat Division of MCMC, and Tuan Wan Faizul, the learned officer  in charge of special project from Pemandu pertaining the issues

Wheeling & Dealing in MCMC? Part 5 – MCMC officers’ clarifications have raised more questions Read More »

Questions for October 2010 Parliament Session

Soalan-Soalan untuk Jawapan Lisan Questions for Oral Answers 1. Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apa tindakan yang di ambil untuk memperbaiki perbezaan yang amat ketara bayaran gaji dan elaun bagi pegawai negeri kakitangan awam dalam perjanjian Ceupacs berkesan pada tahun 2007 menyebabkan pengawai rendah dibayar lebih tinggi daripada

Questions for October 2010 Parliament Session Read More »

Scroll to Top