Questions Time 12 April 2010

PERTANYAAN        :          LISAN DARIPADA              :          YB TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH                    :          ISNIN, 12 APRIL 2010 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah pihak DBKL kerap kali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara ‘online’ di siber kafe di seluruh […]

Questions Time 12 April 2010 Read More »