Teks Ucap Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan 2011

Teks Ucapan semasa berbahas Ruang Undang-Undang mengenai Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama untuk tahun 2011 di Parlimen pada 20 Jun 2011.

Teks Ucap Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan 2011 Read More »