Nor Mohamed Yakcop

Questions for October 2010 Parliament Session

Soalan-Soalan untuk Jawapan Lisan Questions for Oral Answers 1. Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apa tindakan yang di ambil untuk memperbaiki perbezaan yang amat ketara bayaran gaji dan elaun bagi pegawai negeri kakitangan awam dalam perjanjian Ceupacs berkesan pada tahun 2007 menyebabkan pengawai rendah dibayar lebih tinggi daripada […]

Questions for October 2010 Parliament Session Read More »

"Pecat Nor Yakcop, Zarinah" – was Utusan Online 'terrorised' to kill report?

UPDATE, 22 July 2010: The blog ‘Another Brick In The Wall’ has managed to recover the missing news item and has posted it here. Go read it. ——————————————————– I remember reading the above “pecat” news item the day it was published. Didn’t think too much of it then because it was expected that newspapers would do what they have

"Pecat Nor Yakcop, Zarinah" – was Utusan Online 'terrorised' to kill report? Read More »

Scroll to Top