Questions for October 2010 Parliament Session

Soalan-Soalan untuk Jawapan Lisan Questions for Oral Answers 1. Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apa tindakan yang di ambil untuk memperbaiki perbezaan yang amat ketara bayaran gaji dan elaun bagi pegawai negeri kakitangan awam dalam perjanjian Ceupacs berkesan pada tahun 2007 menyebabkan pengawai rendah dibayar lebih tinggi daripada […]

Questions for October 2010 Parliament Session Read More »