Naga DDB Sdn Bhd

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) TARIKH :  29 MAC 2011 SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN menyatakan : Apakah peraturan tender semasa untuk pemberian projek atau kontrak-kontrak yang diamalkan oleh Kementerian supaya amalan kronism dapat dielakan dan apakah peraturan tender yang digunakan oleh Kementerian untuk projek-projek atau kontrak-kontrak kepada Naga […]

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism Read More »

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011

Soalan-Soalan Untuk Jawapan Lisan 1. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian untuk meningkatkan kadar nisbah anggota polis/rakyat kepada seorang pegawai polis dengan 400 rakyat dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pasukan polis dalam

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011 Read More »

Scroll to Top