Motion to support increase in petrol price – majority BN

Menteri Perdangangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mencadangkan: Bahawa Dewan ini: “Menyokong langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk mengunakan beban ke atas rakyat yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, makanan dan komoditi, agar kesejahteraan hidup rakyat terus terjaga.

Motion to support increase in petrol price – majority BN Read More »