minister of finance

Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010

Quality of Justice Compromised Datuk Yang Di Pertua, Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahsan Ruang undang-undang untuk meminda Akta Mahkamah Rendah, 1948. 1.  Memang tidak dapat di nafikan sejak Tun Zaki menjadi Ketua Hakim Negara banyak langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi backlog of cases.

Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010 Read More »

Scroll to Top