Pemberitahu Usul Terhadap Tingkahlaku Datuk Shafie Abdullah, Setiausaha Politik PM, Telah Dibentang.

The Super Political Secretary of PM, Datuk Shafie Abdullah

Usul tersebut berbunyi:

Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:

BAHAWA mengikut Peraturan Mesyuarat 80A, Peraturan-peraturan Malis Mesyuaarat Dewan Rakyat, Majlis mengambil ketetapan seperti berikut:

(a)   Menubuhkan Jawantankuasa untuk menyiasat aduan dari Yang Berhormat Wangsa Maju yang telah mengadu berlaku perbuatan menghina Majlis pada hari Isnin 7 Disember 2009 2009 dan mengambil tindakan bersesuaian mengikut Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa ) tahun 1952,

Continue reading “Pemberitahu Usul Terhadap Tingkahlaku Datuk Shafie Abdullah, Setiausaha Politik PM, Telah Dibentang.”