Pengkhianat dan Perompak Negara” Part 2

Updates @ 10:00 pm 23-3-2012: Yours truly will be posting AJ & Rashdan: “What cost cutting?” & Rashdan abused of power – Part 4 later tonight. Pernyata Rasmi Parlimen (Hansard) untuk Part 1 diSINI. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dan yang lebih penting kita perlu ada satu jawatankuasa atau satu komiti untuk memutuskan apa-apa […]

Pengkhianat dan Perompak Negara” Part 2 Read More »