Tanah digadzetkan untuk masjid dalam KL Draft Plan, telah ditukar kepada bangunan komersil!

TUAN WEE CHOO KEONG [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah tanah GM 3945/5537, di Bukit Kiara yang diserahkan kepada DBKL lalu diberi percuma kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk pembinaan masjid dan telah diperuntukkan untuk Majlis Desa Sri Hastamas oleh DBKL di bawah KL Draf Pelan 2020, […]

Tanah digadzetkan untuk masjid dalam KL Draft Plan, telah ditukar kepada bangunan komersil! Read More »