Parliament Questions Time: Written answer on 1Malaysia policy in our Courts

Rabu, 30 Jun 2010 Soalan: No. 32 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan bagaimana polisi 1Malaysia hendak dicapai di Mahkamah Rendah Kuala Lumpur di mana kesemua 22 majistretnya adalah Melayu, manakala dari 23 Hakim di Mahkamah Sesyen kesemuanya Melayu, kecuali 3 orang berketurunan India dan juga memberi jumlah mengikut komposisi […]

Parliament Questions Time: Written answer on 1Malaysia policy in our Courts Read More »