MAE

25-6-2012 Questions Time: “Little Napoleoans in Khazanah are still dreaming about the share swap”

Jawapan Lisan pada 25-6-2012 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan butir-butir Perjanjian Tambahan Collaboration dan dua “MOU” yang ditandatangani oleh MAS dan AirAsia selepas pertukaran saham MAS-AirAsia dimansuhkan (unwound) pada 2-5-2012:-

25-6-2012 Questions Time: “Little Napoleoans in Khazanah are still dreaming about the share swap” Read More »

Scroll to Top