Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) TARIKH :  29 MAC 2011 SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN menyatakan : Apakah peraturan tender semasa untuk pemberian projek atau kontrak-kontrak yang diamalkan oleh Kementerian supaya amalan kronism dapat dielakan dan apakah peraturan tender yang digunakan oleh Kementerian untuk projek-projek atau kontrak-kontrak kepada Naga […]

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism Read More »