Landor Associate

Questions Time 15 October 2012: Fi konsultan Landor Associates dan Ogilvy & Mather adalah rasiah!

YB Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Kewangan menyatakan atas alasan apakah pengurusan MAS “re-branding” MAS dan menukarkan warna corporate iaitu biru tua dan merah kepada biru muda dan sila memberikan jumlah kos utuk “re-branding” ini (baryaran kepada Landor Associates di UK dan konsultant lain?

Questions Time 15 October 2012: Fi konsultan Landor Associates dan Ogilvy & Mather adalah rasiah! Read More »

Scroll to Top