Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly

PERTANYAAN : JAWAB LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH : 6 APRIL 2011 SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan memandangkan bahawa Astro adalah anak syarikat kepada sebuah syarikat asing dan telah mengaut untung bersih sebanyak RM689 juta bagi […]

Questions Time: 06 April 2011 Mins of Information, Communication & Culture: ASTRO no monopoly Read More »