13-12-2010 Questions Time: On National Service

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) SOALAN: Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan punca kematian pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) semenjak bulan Disember 2003 dan apa tindakan yang diambil untuk mencapai kemalangan sifar bagi peserta dan apakan bagi tujuan untuk menggalakkan persahabatan dan kesefahaman antara pelbagai bangsa berjaya yang dicapai.

13-12-2010 Questions Time: On National Service Read More »