Kementerian pelancongan

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) TARIKH :  29 MAC 2011 SOALAN : Meminta MENTERI PELANCONGAN menyatakan : Apakah peraturan tender semasa untuk pemberian projek atau kontrak-kontrak yang diamalkan oleh Kementerian supaya amalan kronism dapat dielakan dan apakah peraturan tender yang digunakan oleh Kementerian untuk projek-projek atau kontrak-kontrak kepada Naga […]

Questions Time: 29 Mac 2011 Tender process in Ministry of Tourism Read More »

Jawapan YB Menteri Pelancongan mengenai dengan skandal yang terlibat dengan Venturepharm Asia Sdn Bhd dan Grace Chen Oyan Yun Shai.

Pada 5hb November 2009, semasa perbahasan Bajet 2010, saya telah menyeru Menteri Pelancongan, YB Dato’ Ng Yen Yen untuk memberi jawapan kepada soalan-solan seperti berikut: Venturepharm Asia Bhd dan Madam Chen Oyan Yun Shai bukanlah menipu MOSTI sahaja ia juga ada terlibat dengan Kementerian Pelancongan. Saya menyeru Menteri Perlancongan untuk memberi penjelasan: Memandangkan pembantu peribadi

Jawapan YB Menteri Pelancongan mengenai dengan skandal yang terlibat dengan Venturepharm Asia Sdn Bhd dan Grace Chen Oyan Yun Shai. Read More »

Scroll to Top